Helårsboenden ökar

I januari 2021 hade området 93 helårsboenden och 331 fritidsboenden. Nu ett år senare har antalet helårsboenden ökat till 104 fastigheter medan fritidsboenden minskat till 320.

Sammanlagt är det 18 fastigheter som bytt ägare under året och ett antal nya västanviksbor som önskas välkomna till Västanviks samfällighetsförening, både som fritidsboende och helårsboende.

Denna broschyr har några år på nacken men är till stora delar fortsatt aktuell http://www.vestanvik.se/wp-content/uploads/2017/02/K%C3%A4nn-dig-v%C3%A4lkommen.pdf

Nytt verksamhetsår

Ytterligare ett års erfarenheter lägger vi bakom oss när vi nu avslutat 2021 och välkomnat 2022. Ett nytt år med nya möjligheter och förhoppningsvis snart färre restriktioner.

Styrelsen hoppas att årets stämma ska kunna genomföras fysiskt (7/5). Kallelse med handlingar kommer minst 30 dagar innan. Mer om stämman finns att läsa i stadgarna, se Stadgar2014.pdf (vestanvik.se)

Där står bland annat att medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast 15 februari.


Vattenläcka?!

Uppdatering 220105 – flödet är nu mer normalt och stabilt.

Eftersom vattenförbrukningen fortfarande är större än normalt inom Rustninge (Dalskogsvägen-Stordalsvägen-Åtorpsvägen) ber vi att ni kollar upp era stugor så att inget har frusit. Även om ni ser någon större vattenmängd någonstans!

Om ni hittar något, försök i första hand få kontakt med ägarna!

http://www.vestanvik.se/stanga-stugan-for-vintern/


Vattenproverna är bra

Västanvik har eget system för dricksvatten och avlopp. Om det finns att läsa här Anläggning 2 Vatten och avlopp – Västanviks Samfällighetsförening (vestanvik.se)

4 prover gånger per år tas prover som skickas på kemisk- och mikrobiologisk analys. Rapporterna publiceras här Resultat från vattenprover – Västanviks Samfällighetsförening (vestanvik.se)

Aktuellt analysresultat visar att dricksvattnet är TJÄNLIGT.
(Det finns tre nivåer på analysresultat: Tjänligt, tjänligt med anmärkning och otjänligt.)