Kiss, bajs och toapapper

Såg ni den här artikeln i Motala tidning i morse eller hörde ni det på radio Östergötland. Det gäller även i Västanvik. Västanvik och Medevi får betala alla kostnader för reningsverket i Odensbergsviken. Det betyder att ett haveri som orsakas av detta ska betalas av samfällighetsavgiften.

Inköpskanal för maskiner och verktyg.

Föreningens och medlemmars maskiner och verktyg som stals vid inbrottet i Backstugan den 16 oktober är nu ersatta med nya av god kvalité.

Samtidigt har föreningen tecknat ett inköpskonto hos Swedol som ger upp till 15 % rabatt. Även föreningens medlemmar har här möjlighet att handla på detta konto. Man ska då ange att man är medlem i Västanviks Samfällighetsförening och betalningen för varorna är kontant.

Ny sida i facebook ”Västanvik vid Vättern”

Välkommen till gruppen ”Västanvik vid Vättern” Denna grupp är till för dig som bor, fast eller fritid eller har annan anknytning till i Västanviks samfällighet. Syftet med gruppen är att boende och deras familj och vänner ska kunna dela med sig av aktuella händelser, lägga upp bilder osv.

Admingruppen förbehåller oss rätten att ta bort inlägg och kommentarer som är i strider med gruppens anda.

Det är inte tillåtet att göra reklam för annat än sådant som händer i Västanvik och dess närhet

Tänk på att inte skriva omdömen om andra, kränkande kommentarer eller uttryck för främlingsfientlighet etc. .

Detta ska vara en grupp som upplevs trevlig och positiv!

Här hittar du gruppen: https://www.facebook.com/Västanvik vid Vättern