Motioner till stämman

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 15/2.

Kan lämnas i föreningens brevlåda på bussvändplatsen vid Kagensvägen eller via mail till sekreterare@vestanvik.se 

Motion är medlemmens möjlighet att påverka, så ta tillvara på den möjligheten

styrelsen