Tillsyn av fåren

Det är tacksamt om de boende rapportera om de ser något som verkar fel med fåren.

För ett par dagar sedan var det ett får som låg och hade väldiga besvär att ta sig upp det hade sedan svårt att följa med de andra fåren. Idag på morgonen var jag hos fåren med havre och då kom de allihop utan att med något undantag halta. Det fåret som hade besvärligt tidigare haltade inte alls idag.

Det är så att nu i brunsttider när de har baggar hos sig så händer det att de kan få smällar. Normalt så ska de klara av det men med 110 kg bagge på ryggen så är det kanske inte så underligt om de blir halta ibland. Det viktiga är att de följer med när fåren flyttar sig i betet.

Om ni ser något så får ni gärna ringa till mig på tel 070 5514388, Bosse Carlsson. Jag har kontinuerlig kontakt med ägaren, Anders Larsson i Styra.

Foto Anders Hellqvist

Styrelsens möte med kommun och region ang. marknadsföring av Västanvik

Styrelsen har uppmärksammat att vårt område marknadsförs på ett icke önskvärt sätt. Detta rimmar inte med vårt avtal för Östgötaleden som tecknades 2016. Vi har nu haft ett möte med representanter för Regionen och Kommunen.

Den ”marknadsföring” av vårt område som gjorts på kommunens hemsida med hänvisningar till bad, grillplatser, fågeltorn har som vi ser det ingen koppling till Östgötaleden utan är en tjänsteman som fått i uppgift att hitta ”pärlor inom kommunens gränser” att marknadsföra och som passar in på lanseringen Motala som sjöstad. Men att ta sig friheten att marknadsföra våra faciliteter som utflyktsmål och att beskriva bilväg samt att anvisa parkeringsplatser är oacceptabelt och måste bort från kommunens hemsida.

Det vi tecknade avtal med Östgötaleden om var ett centrum och P-plats med Medevi som utgångspunkt och vid vår entré (4–5 platser), som det ser ut på Östgötaleden karta, det var de premisser vi sa ja till, då bör det inte bli någon olägenhet att vandra på Östgötaleden.

Vi mötte en förståelse för våra krav och synpunkter och fick löfte att Västanviks exponering på kommunens och regionens hemsidor kommer att tas bort. (En del är redan gjort)

Styrelsen