Brandfaran i skog och mark!

I rådande torka är det inte försvarbart att elda på grillplatserna.

En skogsbrand på södra eller norra udden av betydligt mindre omfattning än den i Sala skulle kunna få förödande konsekvenser för våra fastigheter här i Västanvik.

Var ytterligt försiktig med sådant som kan orsaka eld.  

Båtplatser till stora båtar

Hej båtägare

Båtarna i fritidsflottan tenderar att bli allt större. Detta ställer till problem då båtarna kräver bredare båtplatser. Undersök gärna med hamnkaptenerna om det finns plats för båten ni tänker köpa. Det är lite tråkigt om vi inte kan erbjuda plats i våra hamnar.

Hamnkaptenerna