Toapapper

Med anledning av hamstringsvågen på toapapper vill styrelsen påminna om att det INTE under några omständigheter får spolas ner något annat än toapapper i toalettstolen. Pappershanddukar, Hushållspapper, Våtservetter och liknade orsakar stopp i pumpar vilket sedan leder till problem med avloppet och det vill ingen ha. Skulle man använda något annat än toapapper så måste det läggas i en avfallshink på sidan om toastolen och sedan förpassas till soptunnan.

Styrelsen.

Nu är det dags för röjdagar.

Titta till höger under Områdena.

Styrelsen rekommenderar att vi är försiktiga med inomhusaktiviteter.

Men utomhusaktiviteter borde kunna genomföras utan några större problem. Vi får se till att hålla avstånd och aktiviteten är ju trots allt frivillig så att den som känner oro eller har sjukdomssymtom bör stanna hemma.