Klippning av dikena

I nästa vecka är det planerat att Anders Bard ska klippa våra diken och då kan det vara risk för stenskott från klippaggregatet.

Ställ inga bilar eller annat som kan ta skada utefter vägar och diken.

Dikesklippningen måste senareläggas pga att det kommit akutjobb emellan.

Vi återkommer med ny tid

Bengtåke vägansvarig

Risdeponin stängs tillfälligt

P.g.a. att det är fullt på risdeponin så kommer den att stängas tills vi kan få riset flisat och levererat. Vi bearbetar Skogstjänst att det ska komma och hämta men problemet är att det är svårt att få avsättning för flis.

Vi får hoppas att det inte ska ta alltför lång tid.

Rolf Källgren skogsansvarig i styrelsen

Supertext

Jag har skickat en inbjudan till SMS-gruppen ”Supertext” enligt medlemsinfo från senaste styrelsemötet. Inbjudan är sänd till alla kända mail-adresser och många har registrerat sig själva, resterande har jag lagt in manuellt. Grupperna är en grupp per område 1- 10 samt båtplatser en grupp per hamn.

Syftet med SMS-gruppen är att vid behov kunna sända ut ett SMS till alla inom en grupp vid olika akuta händelser som vattenproblem, stormfällda träd eller andra meddelande där man vill nå många snabbt. Kan även användas att T.ex byta kod på bomlåsen i hamnarna.

För att hålla detta inom Västanvik så kommer varje inbjuden att jämföras med medlemsregistret. För att kunna vara med så måste man ha ett svenskt mobilnummer.

Vi kommer därmed också att helt sluta med appen Safeland