Varför får man inte vattna fritt när vi har tillgång till hela Vätterns vatten?

Vättern är en av landets största råvattentillgångar och försörjer ett stort antal kommuner med råvatten.

Västanviks samfällighet sköter med egen anläggning vatten och avlopp för boende i samfälligheten.

Det råvatten vi hämtar från Vättern kloreras och blir därefter dricksvatten som distribueras ut till alla fastighetsägare.

Svaret på den inledande frågan är att, ja, det finns ofantligt mycket vatten att tillgå men det som begränsar oss är inte tillgången utan vår anläggnings förmåga att ta in, klorera och distribuera ut dricksvatten till alla fastighetsägare. Den kapacitet vi har för att skapa dricksvatten beror på ett antal faktorer och den främsta är att det råvatten som ska in till intagsverket för klorering, självrinner in via en intagsledning, likt en hävert strömmar vatten in i intagsverkets bassäng, därefter kloreras och distribueras via pumpar till våra två tryckstegringsstationer. I dessa två stationer finns också bassänger för att säkerställa så det finns vatten tillgängligt och med tryck när fastigheterna öppnar sina kranar. Bassängerna säkerställer att vi kan ha toppar av vattenuttag, mer än vad det rinner in från Vättern. Här har vi begränsning nummer två. Tar vi ut mer vatten än vad det hinner fyllas på i bassängerna så tar det snart slut i kranen.

Grovt räknat så motsvarar får förmåga att ta in vatten från Vättern med att 15 fastigheter samtidigt tar ut full mängd vatten.

Vår dricksvattenanläggning är ursprungligen dimensionerad för att kunna leverera ca 600 liter per tomt och dygn. Det motsvarar med god marginal en normalförbrukning av vatten i Sverige.

Så genom att använda dricksvattnet på ett klokt sätt till rätt saker så räcker det till alla dygnet runt året runt. Läs mer här: Anläggning 2 Vatten och avlopp – Västanviks Samfällighetsförening (vestanvik.se)

PS. Upplever du smak av klor i dricksvattnet, tillsätt en knivsudd askorbinsyra, eller lite citron så försvinner det direkt. Du kan också låta en kanna stå i kylskåpet så försvinner det också snabbt. DS.