Vandringsstigar

 

alt

 

Den friluftsintresserade hittar ett eldorado i Västanvik. I vårt område har vi stora skogsarealer av skiftande karaktär. På annan plats på sidan kan du läsa om det Naturvårdsavtal som föreningen tecknat med Skogsstyrelsen. Det syftar till att bevara de höga värden i de skiftande biotoper, som vi har i våra våtmarker, gammel-granskog, sjönära tallskogar osv.

Stignät

Ett omfattande stignät knyter samman olika delar av Västanvik. Trots att vårt område har så många fastigheter, så kan man vandra länge i stignätet, utan att mer än anar husen som gränsar till stignätet.

Det finns en mängd stigar både inom området och till angränsande områden, som Medevi och Nydalen.

Följ med på en tur runt Västanvik.

Vi börjar vår vandring i den innersta delen av Hämtningsviken och vi går söderut efter Hämtningsvikens strand. Stanna till en stund och njut av det klara vattnet.

alt

Efter ca 200 meter går vi upp på spången som leder genom våtmarken. Spången har sitt ursprung sedan 80-talet, men renoverades och byggdes ut hösten – vintern 2007 av ett antal entusiaster i ”måndagsklubben”. Den är byggd i lärk och struken med hemkokt tjärlösning för att hålla i många år. Spängerna har fler uppgifter än att bara hålla oss torrskodda. Våtmarken vi vandrar igenom har en värdefull biotop och spången skyddar från slitage i området. Här är det i princip förbjudet att plocka en pinne!

alt

 

Juniön

På vägen går vi ut på Juniön och vilar benen en stund. Juniön, döpt av närboende, får traditionsenligt vara samlingsplatsen för högtidlig frukost på nationaldagen den 6.e juni. 

alt

Titta ned i vattnet och notera resterna av en gamla skuta som funnit sin sista viloplats vid holmen. Vraket är troligen resterna av skutan Jenny, som ankrades upp på 1930-talet i väntan på bättre tider för sjöfarten. Dom har inte infunnit sig ännu..

 

Lakaskär

När vi lämnat spängerna bakom oss och kommit ut till inloppet av Hämtningsviken, breder norra Vättern ut sig. Med skarpa ögon kan man vid klart väder se Lakaskär i nordvästlig riktning. Lakaskär är den lilla klippa, som från 50 meters djup, reser sig rakt upp några meter över Vätterns vattenyta. I nordvästlig riktning ser vi också fyren vid Olshammar samt skorstenarna vid Aspa bruk.

Kagensviken, Jättegrytan på Stora Kagen.

En av Västanviks naturliga hamnar är Kagensviken. Öarna Lilla och Stora Kagen ger ett perfekt skydd mot de flesta vindar. Följaktligen har föreningen här anlagt en småbåtshamn för ett 50-tal båtar.  Stora Kagen är värd ett besök för den båtburne. Här finns en underbar rastplats för att följa solnedgången. På sydligaste klippan finns dessutom en geologisk bildning från svunna tider, – en jättegryta. Den härstammar från tiden då Östersjön hette Yoldia-havet, ca 8000–10000 år sedan. Yoldiahavet hade då sin östra strand långt inne nuvarande Ryssland. Den västra stranden låg vid Tiveden. Studera Jätte-grytan, diametern är inte större än ca ½-meter, men djupet är desto större.
Grytan har nämligen ingen botten!!!  

alt

 

”Solnedgångsklippan vid Pojkbergen”

Badplatsen vid Kagensviken ger möjlighet till ett svalkande dopp på vägen. Söder om badplatsen vid Kagensviken har de närboende iordningsställt en utsiktspunkt på berget. Stanna till en stund och beundra utsikten eller varför inte göra en utflykt hit någon fin kväll och se när solens sista strålar smeker Vätterns vattenyta.

alt

Nätholmsviken 

Den fortsatta vandringen söderut mot Nätholmsviken bjuder på flera fina passager. På något ställe är stigen lite oländig, men med riktiga skor och  

alt
 
försiktig ”fotisättning”, så klarar vi promenaden. Badplatsen och naturhamnen vid Nätholmsviken är skapad av naturen själv och erbjuder en fantastisk naturupplevelse. Det gjutna bryggfundamentet döljer en kabel som ger 
ström ut till Stora Röknen. Den båtburne varnas av skylt ”Kabel – Ankring förbjuden”. Södra strandklippan vid Nätholmsviken visar lämningar av gammal bebyggelse. Går man över klippan finner man en naturlig liten skreva där man bekvämt kan sitta ned och njuta av horisonten söderut. En solig dag ger en vidunderligt vacker upplevelse.

 

Utsiktsberget

Samma fina utsikt bjuder givetvis utsiktsberget söder om Nätholmsviken. Sitt ned och vila efter bergsbestigningen och njut av Vätterns vattenyta i olika skepnader. Vi är nu nära Västanviks sydspets. Tittar vi söderut ser vi sydligaste öarna i Vätterns norra skärgård, Boön och Gopön. Badplatserna utanför Medevi brygga är populära utflyktsmål och bjuder underbara sandstränder. Rester av bryggfundament i vattnet skvallrar om att dessa platser har varit välbesökta under flera sekler.

 

alt

Södra udden, Odensbergsviken.

Vi går runt Västanviks södra udde och följer stranden in mot Odensbergsviken. Vi går förbi badplatsen vid yttre Odensberg och kan finna lä och vila benen vid vindskyddet. Spängerna norrut efter Odensbergsviken går genom våtmark. En tidig höstmorgon här, – när solens strålar värmer upp vegetationen och det ångar från daggvåta porsbuskar, kan bjuda den vackraste naturupplevelse, som finns att uppleva!

Fågellivet

Även Odensbergsviken bjuder en värdefull biotop. Fågellivet i våtmarken och säv bevuxna stränderna är rikligt. Enligt fågelintresserade har ett 50-60 tal arter observerats i Västanvik varav många har sin boplats i Odensberg.

Under vintern/våren 2009 byggdes ett Fågeltorn ett hundratal meter in mot reningsverket. (Måndagsklubben förstås) Ta med dig kikaren och termosen och klättra upp i tornet.

 

bild 4

En underbar plats att studera fågellivet på, medan solens första morgonstrålar värmer omgivningen!

Spänger från fågeltornet till reningsverket

Under vintern och våren 2011 fortsatte Måndagsklubben med att bygga spänger från fågeltornet genom våtmarken mot reningsverket.

dsc_0357

Spången går genom terräng, som tidigare varit helt otillgänglig. Nu erbjuder promenaden här en vacker naturupplevelse.

dsc_0355

Denna spång invigdes under festliga former på Nationaldagen 2011.

alt

 

Reningsverket – Dammen

Stigen efter Odensbergsbäcken anlades sommaren 2007, den leder upp till den nyrestaurerade kvarndammen

alt

Det fiskeriprojekt som föreningen driver tillsammans med Länsstyrelsen i Östergötland innebär att bäcken och dammen framdeles ska bli en reproduktionsplats för Vätternöring. Stigen som går väster och norr om bäcken kommer att göra det möjligt att observera projektets fortskridande.

Stigar mot Nydalen och mot Medevi.

Vi är nu framme vid Västanviks kvarndamm och vi har promenerat under några timmar. Sträckan vi tillryggalagt torde uppgå till 6-7 km. Vi kan nu fortsätta norrut mot Nydalen eller söderut mot Medevi. Oavsett riktning så kommer vi att gå på urgamla hålvägar som utgjort vandringsleder sedan urminnes tider. Mot Nydalen hittar vi väg från ändhållplatsen vid Stordalsvägen eller via stignätet mellan Dalskogsvägen och Stordalsvägen. Den senare leder oss fram till Hämtningsvikens norra strand. Härifrån hittar vi till Nydalen via nyanlagd bilväg. Hålvägen till Medevi går via forminnet vid Rustninge genom fin gammal granskog öster om Åtorpsvägen.  
Vilka värde vi har!
Ovanstående beskrivning är säkert väl känd för många Västanviksbor, som promenerar och flanerar i området regelbundet. Men många har mer att upptäcka med ovanstående vägledning.
I vilket fall är vårt område,  Västanvik, unikt med möjligheterna vi har, att ströva på ett stignät, som förgrenar sig i så vacker natur och i ett så rikt kulturlandskap.

 

LA sept 2008.

Bilder: Lasse Andersson, Ingela Klasén, Bosse Carlsson och Gert Olsson