Toapapper

Med anledning av hamstringsvågen på toapapper vill styrelsen påminna om att det INTE under några omständigheter får spolas ner något annat än toapapper i toalettstolen. Pappershanddukar, Hushållspapper, Våtservetter och liknade orsakar stopp i pumpar vilket sedan leder till problem med avloppet och det vill ingen ha. Skulle man använda något annat än toapapper så måste det läggas i en avfallshink på sidan om toastolen och sedan förpassas till soptunnan.

Styrelsen.