Supertext

Jag har skickat en inbjudan till SMS-gruppen ”Supertext” enligt medlemsinfo från senaste styrelsemötet. Inbjudan är sänd till alla kända mail-adresser och många har registrerat sig själva, resterande har jag lagt in manuellt. Grupperna är en grupp per område 1- 10 samt båtplatser en grupp per hamn.

Syftet med SMS-gruppen är att vid behov kunna sända ut ett SMS till alla inom en grupp vid olika akuta händelser som vattenproblem, stormfällda träd eller andra meddelande där man vill nå många snabbt. Kan även användas att T.ex byta kod på bomlåsen i hamnarna.

För att hålla detta inom Västanvik så kommer varje inbjuden att jämföras med medlemsregistret. För att kunna vara med så måste man ha ett svenskt mobilnummer.

Vi kommer därmed också att helt sluta med appen Safeland