Stämman 2021

Nu ska alla ha fått kallelse och handlingar till stämman. Antingen via post eller mail. Idag har slutligen digital röstsedel skickats ut till alla kända mailadresser. Om ni saknar något så kontakta Bosse Carlsson på mail sekreterare@vestanvik.se så kan jag skicka nya handlingar och röstsedel. Den digitala röstsedeln kan användas digitalt på dator och den som finns i handlingarna skickas med post till Västanviks Samfällighetsförening Backstugan Västanviksvägen 5, kan även läggas i föreningens postlåda längst in på bussvändplatsen vid Kagen..

Röstningen pågår mellan 1 och 15 maj. Avprickning kommer att ske i röstlängd när röstsedeln kommer in till stämman.

Som rösträknare fungerar presidiet, Ordförande Raul Björk (46), sekreterare Bengt-Göran Emtinger (147), Svante Grundberg (167) och Thomas Svensson (371)