Spara på vattnet!

Vår anläggning larmar om stora vattenuttag och våra tankar riskerar att tömmas.
Hellre en torkad gräsmatta än tomt i kranen…, och Vättern är badbar.
I Västanvik får inte vattenspridare användas eller pool fyllas utan samordning med driftsansvarig.

Driftansvarig för VA Torleif, hälsar att ni som behöver göra ett större vattenuttag kontaktar honom så att han kan fördela så att inte alla tar ut mycket vatten samtidigt. Ring Torleif 0703205701

Vänligen uppmärksamma eventuella grannar som inte tar del av denna information.
Läs mer här: Anläggning 2 Vatten och avlopp – Västanviks Samfällighetsförening (vestanvik.se)