Skogsavverkning

I början av nästa år kommer avverkning av skog att ske i två områden som är angripna av granbarkborre (röd markering). I anslutning till områdena kommer en vändplats att iordningställas för arbetsfordonen (gul markering).

Se på bilderna nedan:

För mer information hänvisas till skogsansvarig Rolf Källgren.
Skogen – Västanviks Samfällighetsförening (vestanvik.se)