Skogsavverkning

I början av nästa år kommer avverkning av skog att ske utifrån områden som är angripna av granbarkborre (röd linje/markering). I anslutning till områdena kommer två vändplatser att iordningställas för arbetsfordonen (gul markering).

Genom planerad röjning, avverkning och nyplantering bibehålls områdets uppskattade skogsområden. Läs mer på sidan: Skogen – Västanviks Samfällighetsförening (vestanvik.se)