Resultat vattenprover

Kemiskt prov och Mikrobiologiskt prov

Det kemiska provet fick resultatet ”Tjänligt med anmärkning”. Anmärkningen beror på att provet hade lukt av klor. Vi har frågat laboratoriet om det är läge att minska klorhalten trots att vi har bra och stabila värden, Man tyckte absolut inte att mängden klor skulle ändras, laboratoriet gjorde ett omprov och vid det tillfället fanns ingen lukt kvar. Påpekas bör att det är inte något fel på vårt vatten.