Medlemsregistret

bosse2

Ansvarig för medlemsregistret är Bosse Carlsson Dalskogsvägen 194.

Telefon 070-5514388, Mailadress Register@vestanvik.se

Har du köpt eller sålt en fastighet i Västanvik så ska du sända en Ägarbytesblankett: Ägarbyte_ny (xls)

Gör så här när du fyller i blanketten: Öppna blanketten. Fyll i dina uppgifter. Därefter går du till arkiv och väljer ”Spara som”. 
Spara den på lämpligt ställe i din dator. Sedan bifogar du den i ett mail till Register@vestanvik.se
OBS! att du måste fylla i blanketten innan du sparar den.

Genom att kontakta mig på mail så kan du få en medlemsmatrikel för internt bruk åter till din mailadress.

Matrikel är Västanviks Samfällighetsförenings egendom och får endast användas av medlemmarna för
inbördes kommunikation. Det är inte tillåtet att använda uppgifterna kommersiellt eller att lämna någon
uppgift vidare till annan, oavsett syfte.
Föreningen ansvarar inte för riktigheten i uppgifterna som bygger på av föreningen senast kända förhållanden.

Du kan även anmäla om du vill ha samfällighetsfakturan och annan information via mail.