Pegel skala för vattenståndet i Vättern

En s.k. Pegel skala är monterad i Hämtningsviken och Kagensviken. Där kan man se förändringar i vattenståndet. Det är en svart och röd skala. Där den röda börjar är normalvattenståndet 88,51 meter över havet. Idag är vattenståndet 88,52 m. Normalvattenståndet grundar sig på dagliga mätningar sedan 1959.

Tekniska verkens mätningar