Områdesvärdar har träffats

Kagensviken visade sig från sin bästa sida ikväll när områdesvärdar samlades för möte. Efter långt mötesuppehåll pga pandemin ser vi nu fram emot tätare sammankomster och ökat informationsutbyte.

Ikväll lyftes problemet med skräp på ristippen som också informerades om i tidigare inlägg. Viktigt att bara ris slängs och mötet kom överens om att hjälpas åt att sprida informationen samt se över skyltningen.

Några värdar berättade att de gjort åtgärder/investeringar under våren medan andra har planer som de avser att äska finansiering till, i enlighet med etablerade rutiner.

Toaletterna i området används av många så här års och kräver omfattande tillsyn av uppskattade medlemmar. Avbytare välkomnas, tala med din områdesvärd om du har möjlighet att hjälpa till.

Några medlemmar hyr ut sina hus. Områdesvärdarna påpekade behovet av att informera sina grannar då detta sker men också sina hyresgäster om vad det är som gäller för boende här.

Slutligen fick styrelsen i uppdrag att kolla upp möjligheten att sänka tillåten hastighet i området då viss trafik upplevs som farlig.

I augusti avser man att träffas igen (kontrollera gärna att rätt mejladress finns på sändlistan så att du får kallelsen).