Om Västanvik vid Vättern

Västanviks vid Vätterns nordöstra strand, på gränsen mellan Östergötland och Närke, är ett naturskönt område för fritids- och åretruntboende. Här kombineras trygghet och social gemenskap med höga naturvärden.

Området består f.n. av 421 fastigheter, varav ca. en fjärdedel för permanentboende. Alla tomter ligger nära Vättern, med tillgång till bad, fiske och andra friluftsaktiviteter.

Området administreras av en Samfällighetsförening, som ansvarar för vägar, vatten och avlopp, hamnar och badplatser. Till området hör en del skog med utmärkta strövområden och stigar. Föreningen har också strandrätt i sjön med bl.a. kräftfiske.

Du hittar mycket mer information om området och omgivningarna om du går vidare på hemsidan.