Nu är det städat på risdeponin

På grund av den milda vintern och nyanlagda körbanor är det inte tillåtet att köra in med tyngre fordon än peronbil med släpkärra.
Risken är överhängande att köra fast innan det fryser ihop och blir tjäle. Alternativt att det torkar till under våren.
Försiktighet anbefalles.
Rolf Källgren
skogsansvarig i styrelsen.
PS
Som vanligt gäller att det endast får tippas sådant
material som kan flisas. Inget trädgårdsavfall.