Mera Lodjur

Jag var med när viltforskare från Grimsö forskningsstation fångade och försåg lodjur i trakterna kring Kärnskogsmossen norr om Godegård med radiosändare i syfte att följa deras vandringar. Jag bifogar kartor som visar ett par lodjurs hemområde och långvandring. Lodjuren rör sig över väldigt stora områden. Det område varje lodjur bor på kallas för hemområde. Störst hemområden har hanarna. I ett bra hemområde ska det finnas gott om mat och lodjuren ska kunna känna sig trygga där. Det här betyder att lodjuret som Marie så påpassligt fotograferade inte alltid är i Västanvik.