Medlemsinfo/Östgötaleden

Östgötaleden har under hösten varit föremål för många synpunkter på våra digitala media. Styrelsen har också haft Östgötaleden på dagordningen vid flera sammanträden.

För att inte hamna i mindre trevliga mail/digitala utbyten bjöd jag in till samtal för att lufta de åsikter vi har om leden. Vi träffades i Backstugan i lördags, den 12:e.

”Vi” var Johan Sundelin, Mattias Axelsson, Göran Lindqvist, och från styrelsen deltog Anders Hellqvist och undertecknad.

Vi hade ett trevligt möte och diskuterade frågor och synpunkter kring leden. Jag uppfattar att det finns en del vi är eniga om, och en del där vi inte är helt eniga.

Vi var också överens om det var ett bra forum för åsiktsutbyte och bestämde att ses igen i  januari.

Lars Ekström, ordförande