Medlemsinfo nr 4

September har snart passerat. Styrelsen har hållit styrelsemöte, liksom områdesvärdarna.
Ta del av aktuell medlemsinformation i denna pdf: Medlemsinfo_nr4_2209.pdf (vestanvik.se)
Posten som områdesvärd i område 6 är vakant pga tidsbrist. Förslag/intresseanmälan anmäles till områdesansvarig i styrelsen Niclas Qvarfordt vagar@vestanvik.se
Välkommen att ta del av höstens områdesdagar och gemensamma aktiviteter!
//Styrelsen