Lodjur

Beträffande lodjur i Västanvik och fåren.

I april hade vi ett slaget rådjur i beteshagen som Marie Sandberg visade på Facebook. Igår hade hon turen att få se och fotografera lodjuret i samma hage nära där det slagit rådjuret. Det här visar att lodjuret passerar här emellanåt under sina vandringar. Lodjur har oftast väldigt stora hemområden så det är inte sannolikt att det finns här stationärt.

Nu ska vi få hit fåren antagligen i vecka 19 och då kan det uppstå problem, men inte nödvändigtvis så att lodjuret kommer att angripa fåren.

Jag har varit i kontakt med länsstyrelsen och anmält de besök vi har haft och varnat för risken att vi kan få bekymmer. Det kan vara bra att vara i förväg.

Om lodjuret skulle ta ett får så ska det inte röras eller ens besökas. Det finns en chans att lodjuret kommer tillbaka för att äta på eller hämta sitt byte, då kan man bevaka och skjuta lodjuret med stöd av § 28 angrepp på tamdjur. Till detta fodras, i Västanvik, att jägaren har tillstånd att lossa skott inom detaljplanerat område. Sådant tillstånd kan enbart polisen utfärda och de som redan har tillstånd är kommunjägarna. Jag har pratat med Daniel Hellqvist och han har endast tillfälligt tillstånd från gång till gång.

Jag kommer idag att sätta på strömmen i stängslet så får vi hoppas att lodjuret går på det innan det kommer får i betet.

Vi har ju rätt så gott om rådjur så vi får hoppas att lodjuret nöjer sig med dessa och att vi därmed inte behöver ta till bössan. Även rovdjuren kan ju vara ett trevligt inslag i vår natur, men trotts det så måste betesmarken betas.