Kräftfiske

Är man fastighetsägare i Västanvik, har man den stora förmånen att äga kräftvatten för fiske till det egna hushållet. 

Kräftfisket bedrivs under en period i slutet av sommaren, år 2021 från 1:a fred. i aug och till 2:a sönd. i sept.

Några regler som gäller för kräftfisket inom Västanviks fiskevatten:

1. Kräftfiske på föreningens vatten är tillåtet för medlemmar i Västanviks Samfällighetsförening och börjar alltid 1:a fredagen i augusti kl.17.00 samt avslutas 2:a söndagen i september kl. 24.00.

2. Det är bara tillåtet att fiska på det egna fastighetsnumret. Att fiska på andras fastighetsnummer och därmed öka antalet burar är förbjudet. De fastighetsnummer som står på fiskekulorna skall tillhöra person/personer som finns ombord i båten både vid utsättning samt upptagning av kräftburar.
Fisket skall vara av karaktären husbehovsfiske och får absolut inte ha något kommersiellt syfte.

3. Hyr du ut din fastighet äger inte hyrestagaren rätt att fiska kräftor!

Använder du linor som flyter var noga med att fästa tyngder i linorna då de annars utgör en stor olycksrisk!
Du får använda max 10 burar, var och en försedd med två stycken flyktvägar om 28 millimeters diameter. Godkänd utmärkning är klotformad fiskekula i varje ända av redskapet, med en minsta diameter om 15 centimeter. Kulan skall vara röd, orange, gul eller vit och skall vara märkt med bokstäverna ER (enskild rätt) samt namn, fastighetsnummer och telefon nr.
Minimimåttet på kräfta är 10 cm mätt från pannbenet till stjärtspetsen. Kräftor som inte håller måttet skall omedelbart återsättas.
På kartan kan du se hur vårt fiskevatten sträcker sig: Kartan
Undvik att lägga kräftburar i närheten av vårt vattenintag, det är lätt att fastna och då åsamka skador på intaget.
För att minska uttaget av kräftor på vårt egna fiskevatten, föreslår vi att du provar på att fiska på det allmänna vattnet vid tider då fisket där är tillåtet. Regler och tider finner du på vattern.org nedan:

Läs också länsstyrelsens regler för Kräftfisket i Vättern

www.vattern.org/fisk-och-fiske/fiska-i-vattern/regler/kraftfiske/

Samfällighetsföreningens fiskeansvarige Björn Eliasson telefon 0141 91180, mobilnummer 073 8090313.

Inför 2022 kan våra lokala anvisningar komma att behöva justeras beroende på tillgången.