Helårsboenden ökar

I januari 2021 hade området 93 helårsboenden och 331 fritidsboenden. Nu ett år senare har antalet helårsboenden ökat till 104 fastigheter medan fritidsboenden minskat till 320.

Sammanlagt är det 18 fastigheter som bytt ägare under året och ett antal nya västanviksbor som önskas välkomna till Västanviks samfällighetsförening, både som fritidsboende och helårsboende.

Denna broschyr har några år på nacken men är till stora delar fortsatt aktuell http://www.vestanvik.se/wp-content/uploads/2017/02/K%C3%A4nn-dig-v%C3%A4lkommen.pdf