Farten på våra vägar

Fartdisplayerna visar att de allra flesta håller våra önskade hastighetsbegränsningar på Dalskogsvägen. Men hastigheten har ökat något den sista månaden, framför allt på trafiken som åker FRÅN displayen (ex. display vid Dalskogsvägen 282) FRÅN=ut mot Västanviksvägen  IN=in på Dalskogsvägen  Fart över 30 km FRÅN=21,1% IN=2,6% (ca: 15 000 passager)

OBS att det är viktigt att vi håller ned farten på ALLA vägar i Västanvik