Fällor för Granbarkborre

Vi har noterat att det förekommer angrepp av granbarkborre på några platser i samfällighetens skog. För att motverka dessa angrepp  har ett antal fällor placerats ut i skogen. Se bifogad bild på hur de ser ut. Vi har erhållit fällorna från Skogsstyrelsen, och de kommer att vara på plats i några månader. Fällorna innehåller doftämnen som lockar till sig granbarkborre. Fällor och doftämnen är giftfria. Vi är tacksamma om fällorna lämnas orörda.

Det kan också bli aktuellt med viss avverkning av gran under sommaren. 

Henry Reimstad

070-6863920