Biodling

Som meddelades i senast medlemsinfo så har styrelsen ställt sig positiv till biodling och avtal om placering längst in i Hästhagen, närmast dammen, är tecknat. Närmast boende Petra Yngwe är vidtalad. Bikupor börjar nu komma på plats.