Spara på vattnet!

Vår anläggning larmar om stora vattenuttag och våra tankar riskerar att tömmas.
Hellre en torkad gräsmatta än tomt i kranen…, och Vättern är badbar.
I Västanvik får inte vattenspridare användas eller pool fyllas utan samordning med driftsansvarig.

Driftansvarig för VA Torleif, hälsar att ni som behöver göra ett större vattenuttag kontaktar honom så att han kan fördela så att inte alla tar ut mycket vatten samtidigt. Ring Torleif 0703205701

Vänligen uppmärksamma eventuella grannar som inte tar del av denna information.
Läs mer här: Anläggning 2 Vatten och avlopp – Västanviks Samfällighetsförening (vestanvik.se)

Ingen camping eller parkering

Inom hela Västanvik är det förbud mot camping. Skylt finns vid infarten från Rv 50.

Det råder också förbud mot parkering inom hela Västanvik utom där det finns angivna p-platser, och på dessa gäller tillstånd för att säkra medlemmars tillgänglighet till området.

Alla fastighetsägare ska ha fått sig tilldelat parkeringstillstånd att placera i framrutan på bilen vid behov av parkeringsplatser utanför den egna tomten. Parkeringstillstånden tillhandahålls av områdesvärdarna och ska följa fastigheten vid försäljning.

Securitas har anlitats för kontroll av efterlevnaden och vid felparkering ta ut en kontrollavgift.

Allmän parkering finns vid infarten till området och vid Medevi brunn.

Läs mer här: Anläggning 1 Vägar – Västanviks Samfällighetsförening (vestanvik.se)