Resultat från vattenprover

Här samlar vi resultaten från vattenprover ur vårt dricksvatten. Vi tar vattenprov normalt 4 gånger per år och skickar för analys till  SYNLAB Analytics & Service Sweden AB

Det finns tre nivåer på analysresultat: TJÄNLIGT, TJÄNLIGT MED ANMÄRKNING OCH OTJÄNLIGT.

Kemiska analyser     Mikrobiologiska analyser innevarande år

22286069, 22286070

22117601,  22117600

21570942, 21570945

21430344 ,  21430345

20210401_2057668920210401_20576688

20210614_21272351

20210923_21271748, 20210923_21271749

 

Tidigare år

20181002_18236265   20181003_18236266

20180626_18091151,  20180627_18091152

20180315_17493875,  20180322_17493874

20180109-17369701,   20171220_17369702

20170508_17084375,   20170513_17084374

20170215_17035310,   20170215_17035311

20160912_16258673,   20160912_16258672

20160303_15445912,   20160303_15445913

20151113_15188870,   20151113_15188871

20150518_15105750,   20150518_15105751

20190130_18377449,   20190130_18377447

20190503_19026722,   20190503_19026720

20190904_1916903620190905_19169035

20190117_19356980, 20191217_19356981

20200616_ 20251138, 20200616_20251140

20201002_19561393, 20201007_19561400

20201215_20442197, 20201222_20442200

20210401_20576689, 20210401_20576688

20210614_21272351

20210923_21271748, 20210923_21271749