Ingen camping eller parkering

Inom hela Västanvik är det förbud mot camping. Skylt finns vid infarten från Rv 50.

Det råder också förbud mot parkering inom hela Västanvik utom där det finns angivna p-platser, och på dessa gäller tillstånd för att säkra medlemmars tillgänglighet till området.

Alla fastighetsägare ska ha fått sig tilldelat parkeringstillstånd att placera i framrutan på bilen vid behov av parkeringsplatser utanför den egna tomten. Parkeringstillstånden tillhandahålls av områdesvärdarna och ska följa fastigheten vid försäljning.

Securitas har anlitats för kontroll av efterlevnaden och vid felparkering ta ut en kontrollavgift.

Allmän parkering finns vid infarten till området och vid Medevi brunn.

Läs mer här: Anläggning 1 Vägar – Västanviks Samfällighetsförening (vestanvik.se)

Sommartider och alla vill ha vatten

Sol och värme är här och alla vill ha vatten. Driftansvarig för VA Torleif, hälsar att ni som behöver göra ett större vattenuttag också kontaktar Torleif så att han kan fördela så att inte alla tar ut mycket vatten samtidigt. I söndags 5/6 vara vi nära att tömma en av våra vattenbassänger. Ring Torleif 0703205701

Fastställd vägplan för väg 50

Trafikverket har fastställt vägplan för ombyggnad av väg 50 delen Nykyrka – Brattebro backe, m.m., samt indragning av väg i Motala och Askersunds kommuner, Östergötlands och Örebros län. (Ärende TRV 2021/110882)

I bifogad bilaga till beslutet finns information om vad det omfattar och hur länge det gäller. Där framgår också att frågor som hänger ihop med byggandet inte ingår i beslutet. Det kan vara frågor om ersättning för mark, läget för nya enskilda vägar och omläggning av ledningar och liknande.

Byggstart är planerad till 2025 och ombyggnationen beräknas ta 3 år.

Ytterligare information om beslutet ges av Trafikverket, avdelningen för Planprövning.

Bilagan till beslutet finns här som pdf: http://www.vestanvik.se/wp-content/uploads/2022/05/Beslut-vag-50-delen-Nykyrka-Brattebro-backe-Askersund-och-Motala-kn-TRV-2021-110882.pdf

Här är länk till Trafikverkets webbsida om ombyggnationen: https://www.trafikverket.se/Nykyrka-Brattebro.