20131015 Byte av rör i Tryckstegringsstation Västanvik

inga bilder hittades