20130318 Röjning under eken i fårbetet

inga bilder hittades