Vildsvin

Vildsvin i wikipedia

Av och till har vi besök av vildsvin i Västanvik och det finns ingen enkel metod för att slippa deras besök. Vid något tillfälle har vi satt upp elstängsel samt att vi på röjdagar har hjälps åt att ta hand om skadad mark

I övrigt är det inte mycket som föreningen kan göra. Temporärt elstängsel kan föreningen tillhandahålla men skötsel måste de boende klara ut själva. Skyddsjakt har tyvärr mycket ringa eller ingen effekt alls då det här är extremt skygga djur som är nattaktiva. Man kan få vänta i många timmar på det rätta tillfället och måste då vara hundra procent säker på att det inte är en kulltingförande sugga man skjuter.. Grävlingens fodersök i gräsmattor är enklare att komma tillrätta med via skyddsjakt eller fällfångst. Här finns möjlighet att sätta ut fällor vilket föreningen har tillgång till. Men vid fångst måste man ha avtalat med kommunens skyddsjägare att komma hit och skjuta grävlingen. Skadorna efter grävlingen mäter sig inte på långa vägar med vildsvinen. Vi måste också komma ihåg att vi bor i ett stadsplanerat område med 400 fastigheter. Generellt är skottlossning förbjudet i sådant område och man ska samtidigt komma ihåg att det är nästan omöjligt att skjuta och vara helt säker på att kulan inte träffar något den inte ska träffa.