Vattenproverna är bra

Västanvik har eget system för dricksvatten och avlopp. Om det finns att läsa här Anläggning 2 Vatten och avlopp – Västanviks Samfällighetsförening (vestanvik.se)

4 prover gånger per år tas prover som skickas på kemisk- och mikrobiologisk analys. Rapporterna publiceras här Resultat från vattenprover – Västanviks Samfällighetsförening (vestanvik.se)

Aktuellt analysresultat visar att dricksvattnet är TJÄNLIGT.
(Det finns tre nivåer på analysresultat: Tjänligt, tjänligt med anmärkning och otjänligt.)