Våra entrepenörer

 

Anders Bard

Grävning och schaktning för vatten- och avloppsledningar, brunnar, vägar m.m. sköts av   Bard Entreprenad AB,  Anders 070-5278052  
www.bardentreprenad.se 

Snöröjning

Entreprenör  fr.o.m. hösten 2011 är Nilsson & Almsin Bygg & Lantbruk Svartö gård Degerön

Friskt Vågat-Hälsa & Friluftsliv

Tillsyn av vatten- och avloppssystem görs av Friskt Vågat-Hälsa & Friluftsliv 070-320 57 01

 

alt

Rune Jansson

Skogsavverkning och skogstransporter sköts av Rune Jansson. Han utför även viss slåtter 070-5396261

grenverk

Grenverket

Gräsklippning vid dammen och baden utförs av Grenverket, 0141-218404 eller 0702795140