Våra entrepenörer

 
K-entreprenad

Grävning och schaktning för vatten- och avloppsledningar, brunnar, vägar m.m. sköts av K-entreprenad.

Snöröjning

Entreprenör är Nilsson & Almsin Bygg & Lantbruk Svartö gård Degerön

Friskt Vågat-Hälsa & Friluftsliv

Tillsyn av vatten- och avloppssystem görs av Friskt Vågat-Hälsa & Friluftsliv 070-320 57 01

 

alt

Rune Jansson

Skogsavverkning och skogstransporter sköts av Rune Jansson. Han utför även viss slåtter 070-5396261

grenverk

Grenverket

Gräsklippning vid dammen och baden utförs av Grenverket, 0141-218404 eller 0702795140

Vida skog

Skogsavverkning, Vida Skog – Vida AB