Vår i luften – tid för arbetsdagar!

Kalendern börjar nu fyllas på med vårens arbetsdagar initierade av områdesvärdarna.
Alla är välkomna! Ta med arbetsredskap.

Först ut den 23 april är
– område 2 som samlas vid Nätholmshamnen kl. 09.30
– område 3 som samlas vid boulebanan kl. 09.00
– område 6 som samlas kl. 09.30 vid brevlådorna
– område 7 som samlas kl. 10.00 vid brevlådorna

Den 30 april är det arbetsdag för område 5 kl. 10.00 – 13.00 (samling Hämtningsviken) och för område 1 kl. 09.30 – 12.00 (samling Västanviksvägen 42).

Den 14 maj är det arbetsdag för område 4 med start kl. 09.30 (samling Hämtningsviken) och för område 10 med start kl. 10.00 (samling parkeringen vid informationstavlan).

Den 28 maj är det arbetsdag för område 8 med start kl. 09.00 (samling i lunden).

Träffarna avlutas traditionsenligt med gemensam fika (oftast bjuds på korv). Anmälan uppskattas därför till din områdesvärd: Områdesvärdar – Västanviks Samfällighetsförening (vestanvik.se)

Läs mer på denna sida (uppdateras när fler dagar bestäms) och på ditt områdes anslagstavla.