Anläggning 1 Vägar

 

Samfälligheten består av två sk anläggningar där en del är våra gemensamma vägar och den andra delen är resten (skog, mark, VA osv). För att finansiera underhållet av vägarna går en del av samfällighetsavgiften till denna ”anläggning”. Utöver detta får föreningen visst bidrag från kommun och stat.

Ditt ansvar är att på rätt sätt använda våra vägar till det de är avsedda för och att anpassa farten till det som anges på våra hastighetsskyltar. För allas säkerhet så ber vi dig sänka farten när du möter gående på vägen.

Vägansvarig i styrelsen är Bengtåke Franzén (253)  076 847 96 13

Har du frågor eller synpunkter på vägunderhållet kontakta Bengtåke.

Entreprenör för snöröjning och sandning är Nilsson & Almsin.

Grusunderhåll, dikning m.m. utföres av Anders Bard Entreprenad