Underrättelser för sjöfarande

Varning för vattenledningen i Hämtningsviken. Risk för påsegling.

Se Här Varning för vattenledning

OBS. Med anledning av att vattenståndet i Hämtningsviken nu är ca 50 cm lägre än normalt så betyder det att vattenledningen löper riska för påsegling. 

 

Vi har fått nya sjömärken i inloppet till Hämtningsviken. De är av typ
lateralmärken eller väderstrecksmärken.
Märket med de svarta konerna vända med spetsarna mot varandra står
väster om grundet. Märket med konernas spetsar vända från varandra
står öster om grundet.
Vi ska som vanligt passera mellan märkena.

Hamnkapten. 

 

Information från sjöräddningssällskapet.

http://www.sjoraddning.se/

Vi kan inte påverka vinden, men vi kan anpassa våra segel.