Områdena

Röjdagar

Områdesvärdar och hamnkaptener riktar ett stort tack till alla som deltager i röjdagar

både regniga och mindre regniga dagar.

Om du inte vet vilket område du tillhör så kolla Västanvikskarta med områden

Vid all röjning tar var och en med erforderliga redskap.

Vid röjningar serveras fika och korv vid lämpligt tillfälle under dagen.

Använd inte motorsåg om du inte har motorsågkörkort eller motsvarande kunskap! 

Område  1  5 oktober. Höströjning klart

Område  2  19 oktober Höströjning klar

Område  3 5 oktober. Höströjning klart

Område  4 Ingen höströjning i år, återkommer till våren, Martin

Område  5 Ingen höströjning i år, återkommer till våren, Torleif

Område  6 5 oktober. Höströjning klart

Område  7 5 oktober. Höströjning klart

Område  8 Någon höströjning är inte anmäld

Område  9 Ingen röjdag i höst för område 9 då uppslutningen var så liten i våras. Det blir en röjdag i vår under April/Maj, anslag kommer så småningom. Med vänlig hälsning, Petra

Område 10 26 oktober Höströjning klart