Områdena

Röjdagar/Områdesträffar

Områdesvärdar och hamnkaptener riktar ett stort tack till alla som deltar i röjdagar/områdesträffar.

Alla som köpt en fastighet i Västanvik äger också en andel i det som alla i området samfällt har att nyttja men också att ta hand om, vägar, skog, hamnar, vatten och avlopp samt våra gemensamma ytor. I och med detta kommer inte bara fördelar utan även skyldigheter. Vi behöver gemensamt hjälpas åt att sköta Västanviks olika delar. I många fall finns av årsmötet utsedda ansvariga så för de flesta boende handlar det främst om att delta i de träffar som respektive område ordnar vår och höst. Vid dessa träffar möter du grannar och samtidigt röjer/städar i området. 

Om du inte vet vilket område du tillhör så kolla Västanvikskarta med områden

Ska vi röja behöver var och en ta med erforderliga handredskap, maskiner kan vi låna i förrådet.

Vid röjdagar/områdesträffar serveras fika och korv vid lämpligt tillfälle under dagen.

Använd inte motorsåg om du inte har motorsågkörkort eller motsvarande kunskap!  

Det finns olycksfallsförsäkring i samfälligheten, vid skada kontakta Anders Hellqvist

Här nedan kan du se datum för inbokade träffar när dessa är föranmälda av områdesvärdarna:

Område  1 – lördag 16 oktober kl. 09.00, samling vid postlådorna

Område  2 – lördag 16 oktober kl. 09.30, samling hamnen Nätholmen

Område  3 – lördag 2 oktober kl. 09.00, samling boulebanan

Område  4 – lördag 16 oktober kl. 09.30, samling Hämtningsviken

Område  5 – lördag 9 oktober kl. 09.00, samling Hämtningsviken

Område  6 – lördag 16 oktober kl. 09.00, samling postlådorna

Område  7 – lördag 9 oktober kl. 10.00, samling tomt 390

Område  8 

Område  9 – lördag 16 oktober kl. 10.00, samling vid dammen

Område 10 – lördag 23 oktober kl. 09.30, samling infotavlan Åtorpsvägen