Områdena

Röjdagar/Områdesträffar

Områdesvärdar och hamnkaptener riktar ett stort tack till alla som deltar i röjdagar/områdesträffar.

Alla som köpt en fastighet i Västanvik äger också en andel i det som alla i området samfällt har att nyttja men också att ta hand om, vägar, skog, hamnar, vatten och avlopp samt våra gemensamma ytor. I och med detta kommer inte bara fördelar utan även skyldigheter. Vi behöver gemensamt hjälpas åt att sköta Västanviks olika delar. I många fall finns av årsmötet utsedda ansvariga så för de flesta boende handlar det främst om att delta i de träffar som respektive område ordnar vår och höst. Vid dessa träffar möter du grannar och samtidigt röjer/städar i området. 

Om du inte vet vilket område du tillhör så kolla Västanvikskarta med områden

Ska vi röja behöver var och en ta med erforderliga handredskap, maskiner kan vi låna i förrådet.

Vid röjdagar/områdesträffar serveras fika och korv vid lämpligt tillfälle under dagen.

Använd inte motorsåg om du inte har motorsågkörkort eller motsvarande kunskap!  

Det finns olycksfallsförsäkring i samfälligheten, vid skada kontakta Anders Hellqvist

Område  1 Klart 12 september 2020

Område  2  17 oktober  har omr 2 ”Röjardag med fika o pratstund efteråt” vi träffas kl 9.30 vid Nätholmsv.70/71, välkomna Lasse Nilsson

Område  3 Lördagen den 3 oktober kl 9. Samling vid boulbanan.  Ta gärna med slysaxar mm. Välkomna Kjell

Område  4 Klart 12 september 2020 

Område  5 VÄLKOMMEN till 5:ans  OMRÅDESDAG. Lördag den 3 oktober kl. 9 – 12 i Hämtningsviken

Kom och möt både nya och ”gamla” grannar så fixar vi till så att området blir trevligt!

Medtag gärna grensax, räfsor el. dyl.

Kan du inte fysiskt deltaga är du ändå välkommen för en fin gemenskap inom området!

För diskussion:

  • Eventuell anläggning av boulebana vid grillen
  • Renovering av ”gamla bryggan”

Det blir information av B-Å Franzén ang. lekplats/utegym i Kagen, och vi får också besök av nye ordföranden Lars Ekström.

Förtäring: Grillkorv och fika

Kan du inte komma? Meddela helst veckan innan genom sms eller tel.

Områdesvärdarna Torleif  070-3205701   Gullbritt  070-5744397

Område  6 lördag den ”26:e september kl 09.00 – 12.00 samling vid brevlådorna” Mvh Tobias Pettersson

Område  7 lördagen den 10 oktober kl. 10,00 – 14,00.  Mvh Ronnie Wärn

Område  8 

Område  9 

Område 10 Lördagen den 10 oktober kl 9:30- ca 13:00 inkl. förtäring, vi samlas vid fornminnet. Välkomna Anders