Områdena

Röjdagar/Områdesträffar

Områdesvärdar och hamnkaptener riktar ett stort tack till alla som deltar i röjdagar/områdesträffar.

Alla som köpt en fastighet i Västanvik äger också en andel i det som alla i området samfällt har att nyttja men också att ta hand om, vägar, skog, hamnar, vatten och avlopp samt våra gemensamma ytor. I och med detta kommer inte bara fördelar utan även skyldigheter. Vi behöver gemensamt hjälpas åt att sköta Västanviks olika delar. I många fall finns av årsmötet utsedda ansvariga så för de flesta boende handlar det främst om att delta i de träffar som respektive område ordnar vår och höst. Vid dessa träffar möter du grannar och samtidigt röjer/städar i området. 

Om du inte vet vilket område du tillhör så kolla Västanvikskarta med områden

Ska vi röja behöver var och en ta med erforderliga handredskap, maskiner kan vi låna i förrådet.

Vid röjdagar/områdesträffar serveras fika och korv vid lämpligt tillfälle under dagen.

Använd inte motorsåg om du inte har motorsågkörkort eller motsvarande kunskap!  

Det finns olycksfallsförsäkring i samfälligheten, vid skada kontakta Anders Hellqvist

Område  1 Klart 12 september 2020

Område  2 Klart 17 oktober  2020

Område  3 Klart 3 oktober 2020

Område  4 Klart 12 september 2020 

Område  5 Klart 3 oktober 2020

Område  6 Klart 26 september 2020

Område  7 Klart 10 oktober 2020

Område  8 

Område  9 

Område 10 Klart 10 oktober 2020