Områdena

Alla som köpt en fastighet i Västanvik äger också en andel i det som alla i området samfällt har att nyttja men också att ta hand om, vägar, skog, hamnar, vatten och avlopp samt våra gemensamma ytor. I och med detta kommer inte bara fördelar utan även skyldigheter. Vi behöver gemensamt hjälpas åt att sköta Västanviks olika delar. I många fall finns av årsmötet utsedda ansvariga så för de flesta boende handlar det främst om att delta i de träffar som respektive område ordnar vår och höst. Vid dessa träffar möter du grannar och samtidigt röjer/städar i området. 

Om du inte vet vilket område du tillhör så titta på Västanvikskarta med områden

Ska vi röja behöver var och en ta med erforderliga handredskap, maskiner kan vi låna i förrådet. Vid röjdagar/områdesträffar serveras fika och korv vid lämpligt tillfälle under dagen.

Använd inte motorsåg om du inte har motorsågkörkort eller motsvarande kunskap!  
Det finns olycksfallsförsäkring i samfälligheten, vid skada kontakta Anders Hellqvist

Kontakta gärna er områdesvärd för information om er lokala arbetsdagar. Kontaktuppgifterna hittar du här >>