Områdena

Röjdagar

Områdesvärdar och hamnkaptener riktar ett stort tack till alla som deltager i röjdagar

både regniga och mindre regniga dagar.

Om du inte vet vilket område du tillhör så kolla Västanvikskarta med tomter

Vid all röjning tar var och en med erforderliga redskap.

Vid röjningar serveras fika och korv vid lämpligt tillfälle under dagen.

Använd inte motorsåg om du inte har motorsågkörkort eller motsvarande kunskap! 

Område  1  5 oktober kl 0900- 12.00 Samling postlådorna Västanviksv. 42 Korv och fika serveras i anslutning till röjning. Hälsningar Tommy L

Område  2       

Område  3  

Område  4 

Område  5 

Område  6  

Område  7 

Område  8 

Område  9 

Område 10