Hamnar

Hamnar

Till vår samfällighet finns 5 hamnar med bryggor och båtplatser. Båtplatserna ingår inte i fastigheten utan behandlas för sig med separata avgifter. För varje hamn finns en ansvarig hamnkapten. Avgiften skall vara betald den 1 maj, annars tolkas det som att båtplatsen är uppsagd och att den kan hyras ut till någon annan. Du bör alltså observera att båtplatsen inte går att överlåta/sälja vid eventuell flyttning. Tag alltid kontakt med den hamnkapten som är aktuell i ditt fall.

 

Priser för båtplatser: plats med Y-bom 800:-/år, bryggplats 400:- och svajplats 200:- 

 

BÅTÄGARE

 
Vid vinterförvaring av båten kan man lätt göra motorn och båten mindre attraktiv för tjuven genom
att plocka bort kåpan och propellern och förvara dem på annan plats.
Detta rekommenderas av både polis och försäkringsbolag. En motor utan kåpa och propeller har ett
ringa värde på marknaden. 
Tänk också på hur du placerar båten.  Vi har denna säsong fram tills nu förskonats från
motorstölder i våra hamnar. Satsningen med belysning och kameror har självklart haft en positiv inverkan. 
Människors medvetenhet har också ökat betydligt. Jag blir ofta kontaktad av boende som vill lämna ett
bilnummer de antecknat på obekanta bilar, som betett sig lite misstänksamt..
Vi måste alla hjälpas åt för att få ett stöldfritt Västanvik!  
Har du synpunkter på hamnen och vad som skulle kunna bli bättre hör gärna av dig.
Jag vill också passa på att tacka alla för en trevlig stämning i hamnen och ser fram emot nästa båtsäsong.
 
Göran
 
Hamnkapten Hämtningsviken.  
 

 

Motor stölder i hamnarna

Med anledning av båtmotorstölderna i Västanvik så har grannsamverkan och
patrullering utökats samt att området nu är kameraövervakat.