Styrelsen

Här hittar du styrelsen och revisorer 2022/23

Ordförande – Lars Ekström (tillika VA-ansvarig i styrelsen), tomt 83, ordforande@vestanvik.se, 070-2750925
Vice ordförande – Anders Bernholtz, tomt 221, andersbz@vestanvik.se, 070-3720102
Sekreterare – Jessica Hallros, tomt 57, sekreterare@vestanvik.se, 076-1039951
Kassör – Anders Hellqvist, tomt 176, kassoren@vestanvik.se, 073-6000879
Skogen – Carina Berger Svensson, tomt 371, skogen@vestanvik.se , 070-4389792
Vägar & Områden – Niclas Qvarfordt, tomt 327, vagar@vestanvik.se 070-6787725
Hamnar Daniel Krusheim, tomt 102, hamnar@vestanvik.se 070-9582945
Suppleant – vakant
Suppleant – Kristina Berthilsson, tomt 207, u.k.berthilsson@telia.com, 070-5231054

Revisorer  – Svante Grundberg, tomt 176, gunnel.grundberg@telia.com, 0702-100852 och
Madeleine Öberg, tomt 343, m.oberg@live.se, 070-6920980
Revisorssuppleant – Henry Reimstad, tomt 180, henry.reimstad@yahoo.se 070-6863920