Styrelsen

Här hittar du Styrelsen och revisorer 2021/22

Ordförande – Lars Ekström (tillika VA-ansvarig i styrelsen) ordforande@vestanvik.se
Vice ordförande – Anders Bernholtz andersbz@vestanvik.se
Sekreterare – Jessica Hallros sekreterare@vestanvik.se
Kassör – Anders Hellqvist kassoren@vestanvik.se
Skogen & Områdena – Rolf Källgren rolf.kallgren696@outlook.com
Vägar – Niclas Qvarfordt niclas.qvarfordt@wahlstedtsbil.se
Hamnar Daniel Krusheim d.krusheim@hotmail.com
Suppleant – 
Suppleant – Kristina Berthilsson u.k.berthilsson@telia.com

Revisorer  – Svante Grundberg och Thomas Svensson
Revisorsuppleant – Helena Rosenqvist

Kontaktuppgifterna finns i bifogad pdf ovan.