Stickcafé

Välkommen till Västanviks stickcafé. 
Följande tider gäller för stick café
Jämna veckor 16.00-17.30
Uppehåll april-aug
Därefter jämna veckor 16.00 -17.30