Stänga stugan för vintern

När ni stänger stugan för vintern så tänk på att stänga av och tappa ut vattnet. Glöm inte vattenlåsen i avloppen och cisternen i toaletten.

Om ni vill ha vattnet på för att kunna använda stugan vid helger under vintern, så snåla inte med värmen det är lätt att ledningar mot t.ex. en yttervägg kan frysa sönder om det är snålt med värme och liten cirkulation när huset står tomt. Om läckage uppstår är det fastighetsägaren som står för felsökning och eventuella merkostnader som uppstår för föreningen. 

För att stänga av vattnet i tomtgränsen måste ni anlita en av föreningen godkänd leverantör för en avgift av 750 kr vid avstängning och påsläpp. Sker insatsen på obekväm arbetstid eller har andra komplikationer debiteras föreningens självkostnad. Det är en billig kostnad för att slippa vattenskada när ni kommer tillbaka till stugan på våren. 

Det är risk att stänga vattnet i tomtgränsen om man inte vet hur det går till. Om ventilen går sönder när godkänd leverantör stänger så står föreningen för kostnaden att reparera, men om den går sönder när ni själva försöker stänga så kan det bli en kännbar kostnad för tomtägaren som får stå för reparationskostnaden.

Kontakta driftansvarig Torleif Andersson, tel 070-320 57 01 för information om aktuell leverantör.

Ulrika Hjalmarson Neideman och Stina Näslund har skrivit boken ”Bli med sommarstuga”. 

I denna totalguide för oerfarna stugägare finns handfasta råd om allt från själva köpet till underhåll och vinterstängning. 

Här nedan finns en länk till förlaget som har gett ut boken, den kanske kan ge en del tips inför vintern.

Eller varför inte låna den på bokbussen.