Stämma 30 juni 2020

Under rådande omständigheter med pandemin Covid19 så har styrelsen beslutat att stämman ska hållas den 30 juni genom postförfarande.

Det av valberedningen föreslagna presidiet, med stämmoordförande Raul Björk (46) och stämmosekreterare Bengt-Göran Emtinger (147), är vidtalade och har godkänt att genomföra stämman på detta vis, liksom våra revisorer Svante Grundberg (167) och Thomas Svensson (371) som kommer att justera protokollet. 

Stämman kommer att tillgå så att en enkät skickas ut till företrädare för fastigheter i föreningen. Enkäten skickas med e-post till de som har meddelat e-postadress och med post till de som inte har e-post

Kontrollera din e-postlåda och även den vid vägkanten, så du inte missar enkäten.

Styrelsen hoppas att det här förfarandet ska kunna genomföras och ge bästa förutsättningar för föreningen att kunna verka på ett bra sätt fram till nästa stämma.

Västanviks Samfällighetsförening

Styrelsen                                                  Stämmoordförande Raul Björk.