Skötsel av blomsterängar

När en blomsteräng väl är etablerad kräver den inte mycket skötsel. Ängsblommor trivs bäst i en mager växtmiljö så gödsla inte, det gynnar tillväxten av ogräs.

När säsongen är över ska ängen slås med lie, eller den modernare varianten röjsåg, och klippet ska ligga kvar ett tag så att det hinner fröa av sig. Slår du ängen för tidigt kommer de senblommande arterna försvinna efterhand. Om man inte slår ängen kommer den växa igen med gräs och buskar. Klippet ska inte ligga kvar för länge då det förmultnar, gödslar ängen och riskerar att kväva annan vegetation. För bort klippet och lägg det med fördel i komposten för att återanvändas i din trädgård.

Kom ihåg att det kan ta flera år innan du får bra balans mellan de olika blommorna och gräsen, men ge inte upp! En äng är levande och förändras hela tiden – väder, vind och andra yttre förhållanden påverkar resultatet från år till år.