Skogen

Västanviks Samfällighetsförening äger förhållandevis stora skogsarealer och ängsmarker, som inte omfattas av medlemmarnas tomter. Skog som får nyttjas gemensamt som strövområden. 

Under början av 2000-talet tecknade föreningen naturvårdsavtal med Skogsstyrelsen, för lång tid framöver, på större delen av arealen. Avtalen är till antalet 8 och omfattar totalt 140,8 hektar, läs mera under Naturvårdsavtal. 

Avsikten är att bevara värdefull skog för kommande generationer och sköta den i samråd med Skogsstyrelsen. Ohämmad avverkning kommer inte att ske på denna areal. All skötsel av mark ombesörjes således av styrelsen efter samråd med Skogsstyrelsen och efter de beslut som fattas på årsstämman. Som medlem får du icke ta ner träd eller buskar eller vidta andra åtgärder på samfälld mark utan tillstånd från styrelsen. 

Skogsansvarig i styrelsen: Carina Berger Svensson, skogen@vestanvik.se, 070-4389792 

Rutiner för önskemål om störande träd i skogen. Se här

20201104 Protokoll Trädfällningar efter önskemål

Protokoll fört vid önskemål om skogen Västanvik, Naturvårdsområden 2019

Protokoll fört vid önskemål om skogen i Egenförvaltade områden 2019

Protokoll fört vid önskemål om skogen Västanvik, Naturvårdsområden 2018

Protokoll fört vid önskemål om skogen i Egenförvaltade områden 2018

20160530 Ny skogsbruksplan eget område

20181119 Skogsbruksplan Naturvårdsavtal

20190212 Åtgärdsbeskrivning södra udden

skordareskotare

                              Skördare                                                                              Skotare

Här nedan finns bilder på gallringen i Dalskogen 

dsc_7303

dsc_7304

dsc_7306