Röjdagar & områdesträffar

Område 3 bjuder in till röjdag lördag den 2 okt kl. 09.00. Samling vid boulebanan.

Område 5 och område 7 bjuder in till områdesträff respektive röjdag den 9 okt!
Område 5 samlas i Hämtningsviken kl. 09.00 och område 7 samlas utanför tomt 390 kl. 10.00.

Område 1, 2, 4, 6 och 9 bjuder in till röjdag den 16 okt!
Område 1 och 6 med början kl. 09.00, område 2 och 4 med början kl. 09.30 och område 9 med början kl. 10.00.

Område 10 samlas lördag 23 okt kl. 09.30 samlas som vanligt vid informationstavlan i början på Åtorpsvägen.

Avslutas oftast med korvgrillning/fika. Anmäl er därför gärna till områdesansvarig. Här hittar du pdf med kontaktuppgifterna http://www.vestanvik.se/wp-content/uploads/2021/09/2021-22-Omradesvardarna_ny.pdf

Medtag lämpliga redskap för lättare röjning.

Välkomna att delta! / Områdesansvariga

Mer information om respektive områdesträff finns i kalendern http://www.vestanvik.se/my-calendar/