Aktuellt arbete med vägar

Lite information gällande Åtorpsvägen och den planerade nya ytbeläggningen som ska läggas från infarten Åtorpsvägen/ västanviksvägen och ner till 331 /337. Detta medför att kantskärning av diken samt även justering av vissa infarter kommer att ske dels pga vattenavrinning från vägen och pga att den nya beläggningen kommer att höja vägen med ca 40 mm. Inga diken som tillhör fastigheter kommer att skäras utan endast den delen som tillhör Västanviks samfällighetsförening, i samband med detta så kommer även en del diken att rensas eller justeras så att vattnet ska rinna åt rätt håll . Har ni frågor eller funderingar får ni gärna kontakta mig.

//Niclas Qvarfordt 327
TF Vägansvarig Västanvik

Uppmärkning av kärror

Jag vill uppmana alla som har båtuppställningsplatser i respektive hamn att ni märker upp era båtkärror och eventuellla båtar som ligger utan kärra . Vill även uppmana till att ställa iordning kärror mm så att vi får plats med mer båtar/kärror då behovet ökat . Kontakta respektive hamnkapten för bästa lösningen i just er hamn .

//Niclas Qvarfordt. Hamnansvarig Västanvik .

Röjdagar & områdesträffar

Område 3 bjuder in till röjdag lördag den 2 okt kl. 09.00. Samling vid boulebanan.

Område 5 och område 7 bjuder in till områdesträff respektive röjdag den 9 okt!
Område 5 samlas i Hämtningsviken kl. 09.00 och område 7 samlas utanför tomt 390 kl. 10.00.

Område 1, 2, 4, 6 och 9 bjuder in till röjdag den 16 okt!
Område 1 och 6 med början kl. 09.00, område 2 och 4 med början kl. 09.30 och område 9 med början kl. 10.00.

Område 10 samlas lördag 23 okt kl. 09.30 samlas som vanligt vid informationstavlan i början på Åtorpsvägen.

Avslutas oftast med korvgrillning/fika. Anmäl er därför gärna till områdesansvarig. Här hittar du pdf med kontaktuppgifterna http://www.vestanvik.se/wp-content/uploads/2021/09/2021-22-Omradesvardarna_ny.pdf

Medtag lämpliga redskap för lättare röjning.

Välkomna att delta! / Områdesansvariga

Mer information om respektive områdesträff finns i kalendern http://www.vestanvik.se/my-calendar/

Varning för båttjuvar

Vill uppmana alla båtägare som har båten i vattnet att vara uppmärksamma nu då det visat sig att dem ovälkomna båttjuvarna ofta slår till när det är dåligt väder som regn och blåst . Ser ju ut på väderprognosen att stundande helg blir i den stilen så var uppmärksamma !!

//Niclas

Hamnansvarig Västanvik

Eventuella observationer meddelas polisen på 11414.

Mark- och miljödomstolen har svarat

Delägare i samfälligheten äger rätt att klandra stämmans beslut om man anser att det genomförts på felaktigt sätt (enligt lagen om förvaltning av samfälligheter) genom att väcka talan hos mark- och miljödomstolen.

Klander har inskickats till Mark- och miljödomstolen i Växjö från en delägare som anser att stämmans beslut om uppsägning av Östgötaleden gjordes på bristande underlag och därför bör tas om.

Mark & miljödomstolen har nu svarat att de inte kan pröva det inskickade klanderyrkandet eftersom beslut inte fattats på stämman. De skriver:

”Enligt protokollet från årsmötet har årsstämman röstat för att inte bifalla styrelsens förslag att avslå
motionen om att avsluta samarbetet med Östgötaleden i Västanvik. Det årsmötet röstat om är alltså
inte samma fråga som motionen avsåg. Att årsstämman röstat nej, det vill säga att inte bifalla
styrelsens förslag innebär inte att årsstämman röstat ja till motionen. Årsstämman har inte fattat
något beslut om att säga upp samarbetet med Östgötaleden. Mark- och miljödomstolen kan därför i
detta mål inte pröva något yrkande som avser ett sådant beslut. Domstolen kan heller inte ta
ställning till ett obestämt yrkande om att tydliggöra beslutet.”


Baserat på domstolens utlåtande, finner styrelsen därför att motionen behandlades felaktigt på stämman. Den behöver därför tyvärr tas upp igen för beslut på nästa stämma. Styrelsen beklagar detta och avser givetvis att tillskriva motionärerna en ursäkt för hanteringen.

Styrelsen har varit i kontakt med Motala kommun som bekräftar att avtalet kan sägas upp med tre månaders uppsägning utan krav på återbetalning av utbetalda bidrag, om det skulle bli stämmans beslut.

Angående risdeponin, parkslide och jätteloka.

Samfällighetens risupplag är stängd tillsvidare pga parkslide.

Parkslide

Parkslide är en seglivad växt med mycket stor spridningskraft, som snabbt kan ta över stora områden och tränger ut andra arter. Den är ett problem i trädgårdar och i infrastruktur och är mycket svår att bekämpa. 

Parkslide kan lätt bli en mardröm för husägaren. Den sprider sig dolt under jorden och kan tränga upp där man minst anar det. Rötterna kan tränga in i byggnader, i vattenledningar och genom asfalt. Utlöparna kan ta sig långt, som under angränsande vägar.

Detta är en invasiv växt som och kan föröka sig kraftfullt. Det behövs bara små växtdelar för artens möjlighet att sprida sig. Om man stör rotdelarna genom grävning eller liknande så kan den skjuta nya rötter i sidled.

Parkslide ska inte röras om man inte vet hur den ska bekämpas. Den ska absolut inte flyttas i naturen eller till risdeponin. På Samfällighetens mark får parkslide, tillsvidare, inte på något sätt bekämpas. Detta gäller även Jätteloka.

Jag ska nu undersöka hur vi ska hantera parksliden på risupplaget. 

Ovanstående är anledningen till att risdeponin är stängd tills vidare. Närmaste återvinningsstation finns i Motala, Tuddarp.

Meddela undertecknad om du tror att bestånd av parkslide eller jätteloka är okänt för Samfällighetens styrelse.

Rolf Källgren

Skogs- och områdesansvarig

rolf.kallgren696@outlook.com

Måndagsklubben

Den 23 Augusti kl 09.00 är det dags igen för måndagsklubbens träffar efter ett skönt sommaruppehåll!

Vi i måndagsklubben vill gärna bjuda in nya medlemmar för trevlig samvaro och lite fix & don, det behövs inga förkunskaper för att vara med i detta glada gäng, det räcker långt med ett glatt humör.

Det bjuds på fika i backstugan första träffen där vi också diskuterar vilka arbetsuppgifter vi vill ta oss an under hösten . Vi lägger lika stort fokus på social samvaro som eventuella arbetsuppgifter.

Väl mött i Backstugan denna dag alla som kan vara intresserade att deltaga.

/Måndagsklubb-gänget 

Kräftpremiär!

Välkommen på en ”spontan” gemensam kräftskiva i Hämtningsviken på lördag den 7 augusti kl. 18:00 hälsar Martin Pålsson på Snickarhagsvägen! Alla tar med sig sina nykokta kräftor och något gott att dricka till, så sjunger vi lite allsång och har trevligt. Vi har inga tält denna gång så anpassa klädseln där efter och vid regn ställer vi in.

Kräftfisket påbörjas traditionsenligt första fredagen i augusti i Västanvik, några veckor före fiske tillåts på allmänt vatten. Regler för fisket finns på https://www.vestanvik.se/kraftor-kraftor/ och på https://www.vattern.org/…/fiska-i…/regler/kraftfiske/

Dags för årets andra faktura

I enlighet med stämmans beslut är årets samfällighetsavgift sammanlagt 5 200 kr per andel + engångsbeloppet 1 000 kr per fastighet fördelat på:
800:- (800:- f.g. år) per andel till anläggning 1 (vägar) samt en engångsavgift om 1 000:- per fastighet för reinvestering i våra vägar, och 4 400:- (4 200:- f.g. år) till anläggning 2 (VA-anläggningen, skogen, baden, ängarna m.m.).
Mer information om samfällighetsavgiften finns på hemsidan: Avgifter – Västanviks Samfällighetsförening (vestanvik.se)

I februari betalades en prel. del av årets avgift in (samma belopp som gången innan) och resterande ska alltså betalas innan 31 augusti.

Det innebär att för en ”fritidsfastighet” kommer det nu en faktura på 3 700:- och för en ”helårsfastighet” en på 6 400:-. Sen finns några medlemmar som har flera fastigheter/tomter och då är fakturan anpassad efter detta.

Har du några frågor om fakturan skicka ett mejl till kassoren@vestanvik.se