Bellas naturstig

Ingvar Enocsson har börjat med att anlägga en naturstig för barn i området vid dammen. Han har börjat med att sätta upp fågelholkar. Fortsättning blir med skyltar som ska informera om olika trädarter och möjligen andra växter. Vid entrén till stigen ska det sättas upp en portal som håller på att tas fram. Mer information kommer vartefter stigen blir klar.

Hjärtstartaren

Nu finns hjärtstartaren i ett skåp till vänster om entrén i Backstugan.

Det är viktigt att den som bryter plomberingen och öppnar skåpet meddelar styrelsen så att hjärtstartaren blir klar för ny användning.