Områdets tidigare historia

Hembygden.

Västanvik har varit bebott sedan länge. Det finns i området forntidslämningar i form av en fornminnesskyddad grav strax öster om Stora Rustninge. Vi har flera lämningar och spår i vårt område av äldre bebyggelse. Det handlar om torp och hemman där vi kan se rester av husgrunder, stensatta källare osv.

Under hösten, vintern 2007-08 bedrevs en studiecirkel som forskade i den gamla bebyggelsen. Studiecirkeln resulterade i den redovisning av hembygden som finns nedan.

Här finns en gammal karta med torpen inritade. Klicka här

En karta från 1714 över Västanvik (tomt 57)  Klicka här

Samma karta avritad 1875 och omfattar även Odensberg och öarna Boön – Gopön. Klicka här

Dessa två kartor har föreningen fått av förra ägarna till tomt 57, fam Larsson.

Här finns en redovisning av områdets tidiga historia. Klicka här

Tommy Petré har sammanställt en artikel om Västanvik under medeltiden. Klicka här

Bosse Karlsson har fortsatt sammanställningen och höll den 22 maj 2022 en uppskattade presentation. Denna presentation finns här: Västanviks historia Bosse 220522

Respektive område ska vid sina röjningsdagar sköta kvarlämningar av tidigare bosättningar 
inom sitt område. 

alt

  

Skylt som visar var de olika sevärdheterna i områdets tidiga historia finns är nu uppsatt vid dammen.

Skylten är tillverkad hos Lithoteknik i Motala, Foto Bosse Carlsson