Områdets tidigare historia

Hembygden.

Västanvik har varit bebott sedan länge. Det finns i området forntidslämningar i form av en fornminnesskyddad grav strax öster om Stora Rustninge. Vi har flera lämningar och spår i vårt område av äldre bebyggelse. Det handlar om torp och hemman där vi kan se rester av husgrunder, stensatta källare osv.

Under hösten, vintern 2007-08 bedrevs en studiecirkel som forskade i den gamla bebyggelsen.Studiecirkeln resulterade i den redovisning av hembygden som finns nedan.

Här finns en gammal karta med torpen inritade. Klicka här

Här finns en redovisning av områdets tidiga historia. Klicka här

Tommy Petré har sammanställt en artikel om Västanvik under medeltiden. Klicka här

Respektive område ska vid sina röjningsdagar sköta kvarlämningar av tidigare bosättningar 
inom sitt område. 

alt

  

Skylt som visar var de olika sevärdheterna i områdets tidiga historia finns är nu uppsatt vid dammen.

Skylten är tillverkad hos Lithoteknik i Motala, Foto Bosse Carlsson