Områdesvärdar

Område 1
Eric Källbäck (tomt 30 ), eric.kallback@gmail.com och Calle Karlsson (tomt 39) tel. 070-3300830, calle@kavat.com

Område 2
Lasse Nilsson (tomt 069) tel. 070-5601700, lassenils@hotmail.com

Område 3
Kjell Järnström (tomt 100) tel. 070-8520986, kjell.jarnstrom59@gmail.com

Område 4
Patrik Jivegård Karlsson (tomt 169) tel. 070-5581411, puttekock@telia.com

Område 5
Gullbritt Lindell (tomt 216) tel. 070-5744397, gullbrittlindell@hotmail.com och Peder Kvilleng (tomt 224), faktura.kvilleng@gmx.com

Område 6
Vakant (Fredrik Ronström (tomt 5) tel. 070-7421311 har valt att avgå)

Område 7
Ronnie Wärn (tomt 372) tel. 070-5403568, ronnie.warn@bahnhof.se

Område 8
P-O Svensson (tomt 437) tel. 070-6296950, poh.Svensson@gmail.com

Område 9
Petra Yngwe (tomt 3) tel. 070-2860420, Petra.yngwe@me.com och Niclas Qvarfordt (tomt 327), vagar@vestanvik.se

Område 10
Jörgen Forsell (tomt 285) tel. 070-9460746, jorgen.forsell60@gmail.com