Områdesvärdar

Område 1
Eric Källbäck (tomt 30 ) och Calle Karlsson (tomt 39) tel. 070-3300830

Område 2
Lasse Nilsson (tomt 069) tel. 070-5601700

Område 3
Kjell Järnström (tomt 100) tel. 070-8520986

Område 4
Patrik Jivegård Karlsson (tomt 169) tel. 070-5581411

Område 5
Gullbritt Lindell (tomt 216) tel. 070-5744397 och Peder Kvilleng (tomt 224)

Område 6
Fredrik Ronström (tomt 5) tel. 070-7421311

Område 7
Ronnie Wärn (tomt 372) tel. 070-5403568

Område 8
P-O Svensson (tomt 437) tel. 070-6296950

Område 9
Petra Yngwe (tomt 3) tel. 070-2860420 och Niclas Qvarfordt (tomt 327)

Område 10
Jörgen Forsell (tomt 285) tel. 070-9460746