Områdesvärdar

Här hittar du pdf med Områdesvärdarna 2021/22 

Område 1
Tommy Larsson (tomt 1) och Calle Karlsson (tomt 39)

Område 2
Lasse Nilsson (tomt 069)

Område 3
Kjell Järnström (tomt 100)

Område 4
Patrik Jivegård Karlsson (tomt 169)

Område 5
Torleif Andersson (tomt 219) och Gullbritt Lindell (tomt 216)

Område 6
Fredrik Ronström (tomt 5)

Område 7
Ronnie Wärn (tomt 372)

Område 8
Ulf Gunnarsson (tomt 419)

Område 9
Petra Yngwe (tomt 3) och Niclas Qvarfordt (tomt 327)

Område 10
Jörgen Forsell (tomt 285)