Kollektiv olycksfallsförsäkring

Föreningen har tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring.

Den gäller vid ”röjdagar” och liknade aktiviter som ordnas inom föreningen.

Försäkringsmoment som ingår är: Invaliditet, dödsfall, läke- rese och tandskadekostnader, kläder och glasögon, rehabilitering och hjälpmedelskostnader, merkostnader samt krisförsäkring.

Försäkringen omfattar även personer som fyllt 65 år, även om viss nedräkning sker av ersättningsbeloppen för dessa personer.

Om en skada inträffar, ska skadeanmälan göras, områdesvärden ska då bekräfta att skadan skett i sådan verksamhet som försäkringen omfattar.

Områdesvärdarna och hamnkaptenerna har kopia på försäkringsbrevet.