Nytt verksamhetsår

Ytterligare ett års erfarenheter lägger vi bakom oss när vi nu avslutat 2021 och välkomnat 2022. Ett nytt år med nya möjligheter och förhoppningsvis snart färre restriktioner.

Styrelsen hoppas att årets stämma ska kunna genomföras fysiskt (7/5). Kallelse med handlingar kommer minst 30 dagar innan. Mer om stämman finns att läsa i stadgarna, se Stadgar2014.pdf (vestanvik.se)

Där står bland annat att medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast 15 februari.