Naturskyddsföreningen, filmer

Rolf Mellberg har tipsat om Naturskyddsföreningens hemsida där det finns två trevliga filmer, ”Motala i Vätternbygd” och ”Soldatängen i Motala” framtagna av bl.a. Rolf Ström. Här kanske finns tips om hur en liknande äng skulle kunna tas fram i något av våra områden.

Här finns en länk till hemsidan https://motala.naturskyddsforeningen.se/