Västanviks kalender

Jubileumsfest Västanvik Samfällighet 40 år, Hjärnevallen